Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. Αικ. Κικάκη

Σας καλούμε στις 17 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Αικ. Κικάκη διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού - Μηχανικού Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο) ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=ma8adb9d7a0da87d6361835fbec4c414f

Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Marine Pollution Detection from Multispectral Remote Sensing Data / Εντοπισμός Θαλάσσιας Ρύπανσης σε Πολυφασματικά Τηλεπισκοπικά Δεδομένα».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ