Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Π. Τζούρα

Σας καλούμε στις 30 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Παναγιώτη Τζούρα διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού - Μηχανικού Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο) ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m9c70154f800633b7d487147166f66dce

Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Methodologies for the integrated analysis and assessment of shared-space urban roads / Μεθοδολογίες ολοκληρωμένης ανάλυσης και αξιολόγησης αστικών οδών συνύπαρξης».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ