Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Γ. Κοψιαύτη

Σας καλούμε στις 5 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Γεώργιου Κοψιαύτη, Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού – Μηχανικού Γεωπληροφορικής ΕΜΠ.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5c44250f3eecd6186942003574a5fda5

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Surrogate Models Assisted by Machine Learning for Coastal Aquifer Management / Μετα-μοντέλα υποβοηθούμενα από τη μηχανική μάθηση για τη διαχείριση παράκτιων υδροφορέων».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ