Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Μ. Παρασκευά

Σας καλούμε στις 19 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Μελισσινού Παρασκευά διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού - Μηχανικού Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο) ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A4d0c2b3cbc7b4fa1964c6bcb7ca3f1ef%40thread.tacv2/PhD%20PARASKEVAS%20MELISSINOS?groupId=2014c9a7-5201-4079-b974-529965f4879b&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Πεδίο Βαρύτητας Ελλαδικού Χώρου με έμφαση στην Περιοχή της Σαντορίνης».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ