Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Α. Κοψιδά

Σας καλούμε στις 3 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Αθανάσιου Κοψιδά διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο) ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m03585e680f8996b78ebd0c19ca2466e2

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Analysis of urban rail transport networks in case of disruption / Ανάλυση δικτύων μέσων σταθερής τροχιάς υπό έκτακτες συνθήκες».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ