Ανακοίνωση για αλλαγή ημερομηνίας παρουσίασης της ετήσιας προόδου των Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα Τοπογραφίας

Λόγω προβλήματος σύνδεσης στην πλατφόρμα MS Teams, οι παρουσιάσεις των ΥΔ που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα 5/6/2024 μεταφέρονται για τη Δευτέρα 10/6/2024 ακολουθώντας το ίδιο πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας WEBEX και link:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mfa5027aa51095f033b374b2cf377f2bf

Το πρόγραμμα παρουσιάσεων για την Πέμπτη 6/6/2024 παραμένει ως έχει και η σύνδεση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας WEBEX και link:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mee93e93884de0fbeb654019d8d8e8a4f
 
Πρόγραμμα