Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. Β. Κριστολλάρη

Σας καλούμε στις 16 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Βικτωρίας Κριστολλάρη διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού - Μηχανικού Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο) ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf605ec689bdc798032cb193635f5401d

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Unlocking the Potential of Artificial Intelligence for Satellite Image Processing /Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης στην επεξεργασία δορυφορικών εικόνων».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ