Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Ι. Κακογεωργίου

Σας καλούμε στις 17 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Ιωάννη Κακογεωργίου πτυχιούχου του τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο) ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me15f2ca5b5780c31c14c0319b6821c5c

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Unsupervised Learning and Explainable Artificial Intelligence in Computer Vision and Remote Sensing / Μη Επιβλεπόμενη Μάθηση και Ερμηνεύσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη στην Όραση Υπολογιστών και Τηλεπισκόπηση».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ