Προκήρυξη δύο θέσεων Υ.Δ. της Σχολής Α.Τ.Μ. στον Τομέα Τοπογραφίας.

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη Γενική Συνέλευση στις 6/10/2016, αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων, στον Τομέα Τοπογραφίας, στις επιστημονικές περιοχές (σχετική προκήρυξη):

1. «Ανάλυση τηλεπισκοπικών υπερφασματικών δεδομένων βίντεο»

2. «Υπερφασματική Τηλεπισκόπηση»

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης αιτήσεων 1/11/2016