Προκήρυξη μίας θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στον Τομέα Τοπογραφίας

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης στις 6/10/2016, αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Άμισθου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στον Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής, στην επιστημονική περιοχή «Χαρτογραφία και Οφθαλμικές Κινήσεις». προκήρυξη

 

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 1/11/2016