Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Κ. Καραμβάση 06/12/2022
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Γ. Πηνιώτη 02/12/2022
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Δ. Στάμου 22/11/2022
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Χ. Διονέλη 04/10/2022
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Ν. Μπάκαλου 16/09/2022
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. κας Ε.Κ. Σταθοπούλου 01/09/2022
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβή στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (περίοδος Σεπτεμβρίου 2022) 01/09/2022
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Β. Σιτοκωνσταντίνου 30/08/2022
Εγγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων για το Ακ. Έτος 2022-2023 22/08/2022
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Αλέξανδρου Μπαρτζώκα Τσιόμπρα 21/07/2022