Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Δ.Δ. στο Τμήμα ΗΜΤΥ του Πανεπιστημίου Πατρών 11 Φεβρουαρίου 2016
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Technische Universitat Bergakademie Freberg 10 Φεβρουαρίου 2016
ΠΜΣ "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον" Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 03 Φεβρουαρίου 2016
Προκήρυξη δύο θέσεων Υ.Δ. στον Τομέα Τοπογραφίας της Σ.Α.Τ.Μ. 29 Ιανουαρίου 2016
Προκήρυξη μια θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής και ΣΤΕ του Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΣΑΤΜ 29 Ιανουαρίου 2016
Προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Μηχανική Πετρελαίου", Πολυτεχνείου Κρήτης 15 Ιανουαρίου 2016
Προκήρυξη μίας θέσης Υ.Δ. στην Σχολή Α.Τ.Μ. στον Τομέα Τοπογραφίας στην επιστημονική περιοχή "Δορυφορική Γεωδαισία" 19 Νοεμβρίου 2015
Ανακοίνωση για εισαγωγή Υ.Δ. στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Παν. Πατρών για το ακαδ. έτος 2015-2016 02 Σεπτεμβρίου 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ του Παν. Πατρών με τίτλο "Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της" για το ακαδ. έτος 2015-2016 02 Σεπτεμβρίου 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ του Παν. Πατρών με τίτλο "Βιοϊατρική Μηχανική / Biomedical Engineering" για το ακαδ. έτος 2015-2016 27 Αυγούστου 2015