Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Α. Βιτωράτου 08 Ιουνίου 2023
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 2η κατεύθυνση σπουδών του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 30 Μαΐου 2023
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1η κατεύθυνση σπουδών του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 30 Μαΐου 2023
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Γ. Χρονόπουλου 27 Μαΐου 2023
Πρόγραμμα Ετήσιων Παρουσιάσεων Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού 25 Μαΐου 2023
Πρόγραμμα Ετήσιων Παρουσιάσεων Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα Τοπογραφίας 24 Μαΐου 2023
Πρόγραμμα Ετήσιων Παρουσιάσεων Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης 22 Μαΐου 2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Ξάνθου Παπανικολάου 10 Μαΐου 2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Γ. Παυλίδη 04 Μαΐου 2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Ιωάννη Μαρακάκη 03 Μαΐου 2023