Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Δρ Δημήτριου Τίγκα 23/11/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Π. Τζούρα 20/11/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Κ. Κουρέτα 03/10/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. Αικ. Κικάκη 03/10/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Ξ.Ο. Καρούντζου 28/09/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. Μ. Γκέλη 19/09/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. Ι. Παπαγεωργάκη 18/09/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Σ. Κονταρίνη 18/09/2023
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβή στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (περίοδος Σεπτεμβρίου 2023) 01/09/2023
Εγγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 28/08/2023