Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" για το ακαδ. έτος 2016-2017 12 Απριλίου 2016
ΠΜΣ "Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας" ακαδ. έτη 2016-2017 & 2017-2018 Ε.Κ.Π.Α. 24 Μαρτίου 2016
Προκήρυξη μίας θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή της Σ.Α.Τ.Μ. του Ε.Μ.Π. στον Τομέα Έργων Υποδομης και Αγροτικής Ανάπτυξης 25 Φεβρουαρίου 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Δ.Δ. στο Τμήμα ΗΜΤΥ του Πανεπιστημίου Πατρών 11 Φεβρουαρίου 2016
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Technische Universitat Bergakademie Freberg 10 Φεβρουαρίου 2016
ΠΜΣ "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον" Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 03 Φεβρουαρίου 2016
Προκήρυξη δύο θέσεων Υ.Δ. στον Τομέα Τοπογραφίας της Σ.Α.Τ.Μ. 29 Ιανουαρίου 2016
Προκήρυξη μια θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής και ΣΤΕ του Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΣΑΤΜ 29 Ιανουαρίου 2016
Προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Μηχανική Πετρελαίου", Πολυτεχνείου Κρήτης 15 Ιανουαρίου 2016
Προκήρυξη μίας θέσης Υ.Δ. στην Σχολή Α.Τ.Μ. στον Τομέα Τοπογραφίας στην επιστημονική περιοχή "Δορυφορική Γεωδαισία" 19 Νοεμβρίου 2015