Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Προκήρυξη μίας θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στον Τομέα Τοπογραφίας 18 Οκτωβρίου 2016
Προκήρυξη δύο θέσεων Υ.Δ. της Σχολής Α.Τ.Μ. στον Τομέα Τοπογραφίας. 17 Οκτωβρίου 2016
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 2η κατεύθυνση του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ με αντικείμενο το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 19 Απριλίου 2016
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1η κατεύθυνση σπουδών του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 19 Απριλίου 2016
Πρόγραμμα Υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα στη Γαλλία - Προκήρυξη 2016 12 Απριλίου 2016
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" για το ακαδ. έτος 2016-2017 12 Απριλίου 2016
ΠΜΣ "Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας" ακαδ. έτη 2016-2017 & 2017-2018 Ε.Κ.Π.Α. 24 Μαρτίου 2016
Προκήρυξη μίας θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή της Σ.Α.Τ.Μ. του Ε.Μ.Π. στον Τομέα Έργων Υποδομης και Αγροτικής Ανάπτυξης 25 Φεβρουαρίου 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Δ.Δ. στο Τμήμα ΗΜΤΥ του Πανεπιστημίου Πατρών 11 Φεβρουαρίου 2016
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Technische Universitat Bergakademie Freberg 10 Φεβρουαρίου 2016