Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Προκήρυξη μια θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής και ΣΤΕ του Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΣΑΤΜ 29 Ιανουαρίου 2016
Προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Μηχανική Πετρελαίου", Πολυτεχνείου Κρήτης 15 Ιανουαρίου 2016
Προκήρυξη μίας θέσης Υ.Δ. στην Σχολή Α.Τ.Μ. στον Τομέα Τοπογραφίας στην επιστημονική περιοχή "Δορυφορική Γεωδαισία" 19 Νοεμβρίου 2015
Ανακοίνωση για εισαγωγή Υ.Δ. στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Παν. Πατρών για το ακαδ. έτος 2015-2016 02 Σεπτεμβρίου 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ του Παν. Πατρών με τίτλο "Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της" για το ακαδ. έτος 2015-2016 02 Σεπτεμβρίου 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ του Παν. Πατρών με τίτλο "Βιοϊατρική Μηχανική / Biomedical Engineering" για το ακαδ. έτος 2015-2016 27 Αυγούστου 2015
Προκήρυξη 5 υπογροφιών (μεταπτυχιακές - διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδ. έτος 2013-2014 του κληροδοτήμτος "Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη" 13 Ιουλίου 2015
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα ΠΜΣ του τμήματος Α.Τ.Μ. του Α.Π.Θ. 10 Ιουλίου 2015
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Γεωπληροφορική και χωρική ανάλυση" από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ακαδ. έτος 2015-2016 19 Ιουνίου 2015
ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Μηχανική" της ΣΕΜΦΕ για το ακαδ. έτος 2015-2016 19 Ιουνίου 2015