Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόγραμμα Ετήσιων Παρουσιάσεων Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού 25/05/2023
Πρόγραμμα Ετήσιων Παρουσιάσεων Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα Τοπογραφίας 24/05/2023
Πρόγραμμα Ετήσιων Παρουσιάσεων Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης 22/05/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Ξάνθου Παπανικολάου 10/05/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Γ. Παυλίδη 04/05/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Ιωάννη Μαρακάκη 03/05/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. Αυγής Βάσση 25/04/2023
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Π. Μιχαλόπουλου 20/04/2023
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Ι. Καββάδα 21/03/2023
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ΣΑΜΤ-ΜΓ (περίοδος Μαρτίου 2023) 17/03/2023