Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 18 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΚΑΔ.ΈΤΟΣ 2018-2019 30 Ιουλίου 2018
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" για το ακαδ. έτος 2018-2019 19 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 06 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδ. έτος 2018-2019 05 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 28 Νοεμβρίου 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10 Νοεμβρίου 2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 09 Νοεμβρίου 2017
Προκήρυξη μίας θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στον Τομέα Τοπογραφίας στο αντικείμενο "4Δ μοντελοποίηση με χρήση τεχνολογιών ημιεπιβλεπόμενης βαθμιάς μάθησης και όρασης υπολογιστών" 12 Ιουνίου 2017
Προκήρυξη μιας θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στον Τομέα Τοπογραφίας 10 Μαΐου 2017