Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Σ. Τσιγδινού 20/02/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 18/01/2023
Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του έτους 2021 και των Διδακτορικών Διπλωμάτων των ετών 2020 και 2021 12/12/2022
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας της Δρ Στυλιανής Βερυκόκου 12/12/2022
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Β. Ανδρώνη 06/12/2022
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Κ. Καραμβάση 06/12/2022
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Γ. Πηνιώτη 02/12/2022
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Δ. Στάμου 22/11/2022
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Χ. Διονέλη 04/10/2022
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Ν. Μπάκαλου 16/09/2022