Ορθή επανάληψη της ανακοίνωσης γαι την επίδοση του Θωμαϊδειου Βραβείου για την καλύτερη διδακτορική εργασία έτους 2014 (κλ. Δ Θωμαϊδη)

Ορθή επανάληψη της ανακοίνωσης γαι την επίδοση του Θωμαϊδειου Βραβείου για την καλύτερη διδακτορική εργασία έτους 2014 (κλ. Δ Θωμαϊδη)