ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΔ. ΈΤΟΣ 2016-2017 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ