Προκήρυξη Υποτροφίας για πραγματοποίηση έρευνας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ουγγαρίας, για το ακαδ. έτος 2017-2018

Προκήρυξη Υποτροφίας για πραγματοποίηση έρευνας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ουγγαρίας, για το ακαδ. έτος 2017-2018

  • Έγγραφο Προκήρυξης (Αίτηση και σχετικές πληροφορίες)  Δείτε Εδώ

        ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  Δείτε Εδώ