ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "Δ. ΧΩΡΑΦΑ" ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "Δ. ΧΩΡΑΦΑ" ΕΤΟΥΣ 2018

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία έως και την Παρασκευή 30.03.2018 και θα πρέπει να συνοδεύονται από δύο έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, ένα στην αγγλική γλώσσα και ένα στην ελληνική, όπως προβλέπεται από τη συνημμένη ανακοίνωση. Δείτε εδώ