ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑΪΔΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑΪΔΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016