ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "Δ. ΧΩΡΑΦΑ" ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "Δ. ΧΩΡΑΦΑ" ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία και θα πρέπει να συνοδεύονται από δύο έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, ένα στην αγγλική γλώσσα και ένα στην ελληνική, όπως προβλέπεται από τη συνημμένη ανακοίνωση.