ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ επιλογής Υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό, από το Κληροδότημα "ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ επιλογής Υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό, από το Κληροδότημα "ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ"

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΣΧΕΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ