ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - Υποτροφίες της ιταλικής κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία, για το ακαδ. έτος 2018-2019

ΘΕΜΑ : «Υποτροφίες της ιταλικής κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία»

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η Ιταλική κυβέρνηση χορηγεί  υποτροφίες σε   Έλληνες φοιτητές ,  
συνολικής διάρκειας 27 μηνών προς 900 ευρώ μηνιαίως. Καθεμιά υποτροφία μπορεί να έχει  εξάμηνη (6)
ή εννεάμηνη (9) διάρκεια (για μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικό, έρευνα), ή τρίμηνη (3) διάρκεια
(για  τμήματα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν  ΣΕ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΣΤΙΣ 7/5 στις 14.00 (ΩΡΑ ΙΤΑΛΙΑΣ) στο https://studyinitaly.esteri.it

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, υπάρχουν στη  συνημμένη  
πρόσκληση ενδιαφέροντος  (CALL  FOR  APPLICATIONS)  και  είναι  επίσης  διαθέσιμες  στην     
επίσημη   ιστοσελίδα  του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας:
https://www://studyinitaly.esteri.it/en/node30

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ