Χορήγηση Χρηματικών Βραβείων Εστίας Ναυτικών, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Επισυνάπτεται το υπ' αριθμ. πρωτ. 496/01.10.2018 (αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 52980/04.10.2018) έγγραφο της Εστίας Ναυτικών Ν.Π.Ι.Δ., με το οποίο γνωστοποιείτε η χορήγηση Χρηματικών Βραβείων στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ