Θερινά τμήματα στην Ουγγαρία 2019

Θερινά τμήματα στην Ουγγαρία 2019

Προκηρύξεις σχετικά με τις Διμερείς κρατικές υποτροφίες στην Ουγγαρία

https://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019, 11.00μ.μ.