ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ "Χ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ" & "Ι. ΚΟΝΔΟΥΛΗ" ΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2017 & 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ "Χ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ" & "Ι. ΚΟΝΔΟΥΛΗ"ΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2017 & 2018