ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- Πρόσκληση για χορήγηση υποτροφίας στον κλάδο της Υδραυλικής, Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων - Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 5 Απριλίου 2021

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς και Αγρονόμους Τοπογράφους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή άλλων ανωτάτων ομοίων σχολών της χώρας, για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Υδραυλικής, Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Πραξιτέλους & Σοφίας Αργυροπούλου.​

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 5 Απριλίου 2021.