Ανακοίνωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την υποτροφία "ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ" έτους 2020

Ανακοίνωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την υποτροφία "ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ" έτους 2020