Ανακοίνωση - Πρόσκληση για τα Βραβεία του Ιδρύματος "Δ. Χωραφά" έτους 2023

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για τα Βραβεία του Ιδρύματος "Δ. Χωραφά" έτους 2023 που θα χορηγηθούν σε Υποψήφιους Διδάκτορες και Διδάκτορες του ΕΜΠ

Αίτηση