Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

- Προκήρυξη Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού για το Ακ. έτος 2023-2024

- Συχνές Ερωτήσεις Προγράμματος Υποτροφιών για μεταπτυχιακές & διδακτορικές σπουδές

- Προκήρυξη Προγράμματος Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 στη μνήμη του «ΣΤΑΜΑΤΗ Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ»

- Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης Υποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα

- Προκήρυξη Προγράμματος Υποτροφιών για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

- Υπόδειγμα συστατικής επιστολής (Ελληνικά)

- Υπόδειγμα συστατικής επιστολής (Αγγλικά)