Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση τεσσάρων θέσεων υποτροφίας από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΜΠ σε Υποψήφιους Διδάκτορες της ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση τεσσάρων θέσεων υποτροφίας από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΜΠ σε Υποψήφιους Διδάκτορες της ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ

Αίτηση διεκδίκησης υποτροφίας

Προθεσμία υποβολής έως και 16.02.2023