Ανακοίνωση της απόφασης της Συγκλήτου για την επίδοση της υποτροφίας στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2022-2023

Ανακοίνωση της απόφασης της Συγκλήτου για την επίδοση της υποτροφίας στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2022-2023