Ανακοίνωση για τη χορήγηση του βραβείου των πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2022-2023 εκ του κληροδοτήματος Δ. Θωμαϊδη

Ανακοίνωση για τη χορήγηση του βραβείου των πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2022-2023 εκ του κληροδοτήματος Δ. Θωμαϊδη