Υποτροφίες

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2019-2020, ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 02 Απριλίου 2019
Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 22 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση απόφασης Συγκλήτου για την επίδοση των Βραβείων "Χ. Χρυσοβέργη" & "Ι. Κονδούλη" σε Διπλωματούχους των ετών 2015 & 2016 21 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση-Πρόσκληση χορήγησης Υποτροφίας στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. ετους 2012-2013, σε φοιτητή καταγόμενο από το Μέτσοβο 15 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση-Πρόσκληση χορήγησης Υποτροφίας στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. ετους 2011-2012, σε φοιτητή καταγόμενο από το Μέτσοβο 15 Μαρτίου 2019
Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) Υποτροφίας στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών 08 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση απόφασης Συγκλήτου για τη βράβευση των πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2016-2017 (κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη) 26 Φεβρουαρίου 2019
Προκήρυξη Υποτροφιών απο το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών, για Μεταπτυχιακές Σπουδές 21 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Βραβείου απο το κληροδότημα "Δ. ΘΩΜΑΪΔΗ" σε πρωτεύσαντες φοιτητές, για το ακαδ. έτος 2018-2019 12 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση Απόφασης Συγκλήτου για τη χορήγηση της Υποτροφίας Κρητικού ακαδ. έτους 2016-2017 17 Δεκεμβρίου 2018