Υποτροφίες

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μία Υποτροφία στη μνήμη "εκ Μετσόβου Ευεργετών" ακαδ. έτους 2010-2011 27/12/2016
Ανακοίνωση για την προκήρυξη της υποτροφίας "Χρήστου Αργυροπούλου" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 23/12/2016
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την επίδοση της Υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη" σε φοιτητή του Ιδρύματος που εισήχθη το έτος 2016 23/12/2016
45ο Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 του Ιδρύματός Μποδοσάκη 15/12/2016
Ανακοίνωση πρόσκληση για τη χορήγηση του Βραβείου "Ευστράτιου Γαλανή" εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2015 30/11/2016
Ανακοίνωση απόφασης της Συγκλητου για την επίδοση του βραβείου Ι. Χατζοπούλου ακαδ. ετών 2013-14 & 2014-15 29/11/2016
Ανακοίκωνση απόφαση Συγκλήτου για την επίδοση υποτροφίας Ν.Ι. Κρητικού ακαδ. ετών 2013-14 & 2014-15 29/11/2016
Χορήγηση χρηματικών βραβείων Εστίας Ναυτικών, ακαδ. έτους 2015-2016 12/10/2016
Ανακοίνωση απόφασης για τη χορήγηση υποστήριξης συμμετοχής σε συνέδρια των τελειοφοίτων σπουδαστών του ιδρύματος του έτους 2015 (Κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη) 12/10/2016
Ανακοίνωση απόφασης οικονομικής ενίσχυσης επίδοσης ακαδ. έτους 2015-2016, απο το "Κληροδότημα Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα" 12/10/2016