Υποτροφίες

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ανακοίνωση απόφασης της Συγκλητου για την επίδοση του βραβείου Ι. Χατζοπούλου ακαδ. ετών 2013-14 & 2014-15 29 Νοεμβρίου 2016
Ανακοίκωνση απόφαση Συγκλήτου για την επίδοση υποτροφίας Ν.Ι. Κρητικού ακαδ. ετών 2013-14 & 2014-15 29 Νοεμβρίου 2016
Χορήγηση χρηματικών βραβείων Εστίας Ναυτικών, ακαδ. έτους 2015-2016 12 Οκτωβρίου 2016
Ανακοίνωση απόφασης για τη χορήγηση υποστήριξης συμμετοχής σε συνέδρια των τελειοφοίτων σπουδαστών του ιδρύματος του έτους 2015 (Κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη) 12 Οκτωβρίου 2016
Ανακοίνωση απόφασης οικονομικής ενίσχυσης επίδοσης ακαδ. έτους 2015-2016, απο το "Κληροδότημα Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα" 12 Οκτωβρίου 2016
Πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφίας "Περικλή Σ. Θεοχάρη" για τα ακαδ. έτη 2016-2017 & 2017-2018 12 Οκτωβρίου 2016
Καλύτερη Διδακτορική Εργασία έτους 2014 (Κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη) 09 Σεπτεμβρίου 2016
Καλύτερη Διπλωματική και Μεταπτυχιακή Εργασία έτους 2014 (Κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη) 09 Σεπτεμβρίου 2016
Προκήρυξη υποτροφιών Εκκλησιαστικού Ιδρύματος "Ταμειο Αρωγής Απόρων Μεσσήνιων φοιτητών της Ιεράς Μητρ. Μεσσηνίας" 08 Σεπτεμβρίου 2016
Προκήρυξη ανάδειξης υποτρόφων μεταπτυχιακών και διδακτορικών ακαδ. έτους 2013-2014 από το κληροδότημα Κων/νου Βέλλιου 06 Σεπτεμβρίου 2016