Υποτροφίες

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) - Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς 14 Δεκεμβρίου 2021
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ 01 Δεκεμβρίου 2021
Ανακοίνωση τροποποιητικής απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για την επίδοση του Θωμαϊδειου βραβείου (εργασίες φοιτητών σε περιοδικά κια συνέδρια) έτους 2019 04 Νοεμβρίου 2021
Ανακοίνωση απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη χορήγηση της υποτροφίας Κρητικού Νικ. ακαδ. έτους 2019-2020 04 Νοεμβρίου 2021
Προκήρυξη πέντε (5) υποτροφιών απο το "Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης" για το ακαδ. έτος 2021-2022 29 Οκτωβρίου 2021
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 21 Οκτωβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΑΤΜ-ΕΜΠ 20 Σεπτεμβρίου 2021
Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Πολίτες Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 16 Σεπτεμβρίου 2021
Ανακοίνωση απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη βράβευση των πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2019-2020 (κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη) 08 Σεπτεμβρίου 2021
Ανακοίνωση απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για η χορήγηση της υποτροφίας στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2019-2020 08 Σεπτεμβρίου 2021