Υποτροφίες

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Μετα-διδακτορικές υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie μέσω του Yπουργείου Έρευνας της Ρουμανίας 02 Σεπτεμβρίου 2022
Προκήρυξη υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2022-2023 απο το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Μεσσηνίας 02 Σεπτεμβρίου 2022
Ανακοίνωση απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη χορήγηση υποτροφίας στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών, για το ακαδ. έτος 2020-2021 31 Αυγούστου 2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ» 05 Ιουλίου 2022
Ανακοίνωση απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη χορήγηση της υποτροφίας "Κρητικού", για το ακαδ. έτος 2020-2021 27 Ιουνίου 2022
Ανακοίνωση απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για την βράβευση των πρωτευσάντων φοιτητών του ιδρύματος απο το κληροδότημα "Δ. Θωμαϊδη", για το ακαδ. έτος 2020-2021 27 Ιουνίου 2022
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία 21 Ιουνίου 2022
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 21 Ιουνίου 2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 21 Ιουνίου 2022
Προκήρυξη της υποτροφίας "στη Μνήμη των εκ Μετσόβου ευεργετών" για το ακαδ. έτος 2020-2021 06 Ιουνίου 2022