Υποτροφίες

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ανακοίνωση Απόφασης Χορήγησης Υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη", για την επίδοση εισαγωγής στο ΕΜΠ του έτους 2016 11/04/2017
Ανακοίνωση για την επίδοση βραβείου για τους πρωτεύσαντες φοιτητές του Ιδρύματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εκ του κληροφοτήματος Δ. Θωμαίδη 01/02/2017
Ανακοίνωση για την οικονομική υποστήριξη της συμμετοχής των τελειοφοίτων σπουδαστών του Ιδρύματος σε συνέδρια έτους 2016 (κλ. Δ. ΘωμαΪδη) 01/02/2017
Ανακοίνωση για την επίδοση βραβείου φοιτητών που δημοσίευσαν εργασία σε επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο με σύστημα κριτών έτους 2016 (κλ. Δ. Θωμαϊδη) 01/02/2017
Ανακοίνωση-Πρόσκληση χορήγησης Υποτροφίας απο το κληροδότημα "Νικολάου Ι. Κρητικού" ακαδ. έτους 2016-2017 27/12/2016
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μία Υποτροφία στη μνήμη "εκ Μετσόβου Ευεργετών" ακαδ. έτους 2010-2011 27/12/2016
Ανακοίνωση για την προκήρυξη της υποτροφίας "Χρήστου Αργυροπούλου" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 23/12/2016
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την επίδοση της Υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη" σε φοιτητή του Ιδρύματος που εισήχθη το έτος 2016 23/12/2016
45ο Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 του Ιδρύματός Μποδοσάκη 15/12/2016
Ανακοίνωση πρόσκληση για τη χορήγηση του Βραβείου "Ευστράτιου Γαλανή" εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2015 30/11/2016