Υποτροφίες

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ανακοίνωση για την επίδοση βραβείου φοιτητών που δημοσίευσαν εργασία σε επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο με σύστημα κριτών έτους 2016 (κλ. Δ. Θωμαϊδη) 01 Φεβρουαρίου 2017
Ανακοίνωση-Πρόσκληση χορήγησης Υποτροφίας απο το κληροδότημα "Νικολάου Ι. Κρητικού" ακαδ. έτους 2016-2017 27 Δεκεμβρίου 2016
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μία Υποτροφία στη μνήμη "εκ Μετσόβου Ευεργετών" ακαδ. έτους 2010-2011 27 Δεκεμβρίου 2016
Ανακοίνωση για την προκήρυξη της υποτροφίας "Χρήστου Αργυροπούλου" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 23 Δεκεμβρίου 2016
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την επίδοση της Υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη" σε φοιτητή του Ιδρύματος που εισήχθη το έτος 2016 23 Δεκεμβρίου 2016
45ο Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 του Ιδρύματός Μποδοσάκη 15 Δεκεμβρίου 2016
Ανακοίνωση πρόσκληση για τη χορήγηση του Βραβείου "Ευστράτιου Γαλανή" εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2015 30 Νοεμβρίου 2016
Ανακοίνωση απόφασης της Συγκλητου για την επίδοση του βραβείου Ι. Χατζοπούλου ακαδ. ετών 2013-14 & 2014-15 29 Νοεμβρίου 2016
Ανακοίκωνση απόφαση Συγκλήτου για την επίδοση υποτροφίας Ν.Ι. Κρητικού ακαδ. ετών 2013-14 & 2014-15 29 Νοεμβρίου 2016
Χορήγηση χρηματικών βραβείων Εστίας Ναυτικών, ακαδ. έτους 2015-2016 12 Οκτωβρίου 2016