Υποτροφίες

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Μη επίδοση υποτροφίας "Ελ. Τσαντίλη" για το 2015 16 Ιουνίου 2016
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology)» ΑΠΘ 13 Ιουνίου 2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ μεταπτυχιακών ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 13 Ιουνίου 2016
Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διημερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 07 Ιουνίου 2016
Πρόγραμμα υποτροφιών της Κυβέρνησης του Μεξικού σε Έλληνες φοιητητές για σπουδές έτους 2016 07 Ιουνίου 2016
Υποτροφία στη μνήμη των "εκ Μετσόβου ευεργετών" ακαδ. έτους 2009-2010 23 Μαΐου 2016
Βραβείο "Διομήδους Κομνηνού" για εισαγωγή στο ΕΜΠ το έτος 2015 23 Μαΐου 2016
Ανακοίνωση απόφασης Συγκλήτου για τη Βράβευση πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2014-2015 (κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη) 23 Μαΐου 2016
Ανακοίνωση απόφασης συγκλήτου για τη επίδοση της υποτροφίας "Έμιλυ Καψαλάκη" για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ακαδ. έτους 2015-2016 23 Μαΐου 2016
Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την οικονομική ενίσχυση από το κληροδότημα υποτροφιών "Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα" για το ακαδ. έτος 2015-2016 23 Μαΐου 2016