Υποτροφίες

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
ΙΚΥ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς ακαδ. έτους 2023-2024 08/09/2023
Ανακοίνωση απόφασης της Συγκλήτου για την επίδοση του Θωμαϊδειου βραβείου (δημοσιεύσεις εργασιών των φοιτητών/τριών σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων) έτους 2022 21/07/2023
Ανακοίνωση απόφασης της Συγκλήτου για τη βράβευση των πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2021-2022 "Κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη" 20/07/2023
Ανακοίνωση απόφασης της Συγκλήτου για τη βράβευση των πρωτευσάντων διπλωματούχων φοιτητών του Ιδρύματος έτους 2022 "Κληροδότημα Χ. Χρυσοβέργη και Ι. Κονδούλη" 20/07/2023
Υποτροφίες Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου Ακ. Έτους 2023- 2024 17/07/2023
Ανακοίνωση απόφασης της Συγκλήτου για τη χορήγηση της υποτροφίας "Ελ. Τσαντίλη" έτους 2022 17/07/2023
Ανακοίνωση απόφασης της Συγκλήτου για την επίδοση της "Παπασταυριδείου" υποτροφίας έτους 2022 17/07/2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 20/06/2023
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Βραβείου στη Μνήμη του Καθηγητή "Ιωάννη Χατζόπουλου" ακαδ. έτους 2022-2023 01/06/2023
Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2023 08/05/2023