Υποτροφίες

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Υποτροφίες Cosmote σε πρωτοετείς φοιτητές με κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες 2017-2018 18/09/2017
Προσκληση προπτυχιακών Υποτροφιών 2017-2018 Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση 18/09/2017
Ανακοίνωση απόφαση για την επίδοση της υποτροφίας "Ελ. Τσαντίλη" έτους 2013 05/09/2017
Ανακοίνωση απόφασης για την επίδοση της οικονομικής ενίσχυσης από το κληροδότημα των "Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα" για το ακαδ. έτος 2016-2017 05/09/2017
Διαβίβαση ανακοίνωσης απόφασης Συγκλήτου για τη Βράβευση πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2015-2016 (κλ. Δ. Θωμαϊδη) 05/09/2017
Απόφαση Συγκλήτου για το βραβείο "Διομήδους Κομνηνού" χορήγηση για εισαγωγή στο ΕΜΠ έτους 2016 05/09/2017
Ανακοίνωση απόφασης για την χορήγηση της υποστήριξης της συμμετοχής των τελειοφοίτων σπουδαστών του Ιδρύματος σε συνέδρια έτους 2016 (κλ. Δ. Θωμαϊδη) 05/09/2017
Προκήρυξη υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2017-2018 του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος "Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων φοιτητών της ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας" 29/08/2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της υποτροφίας "Αθανάσιου Τσιτσέλη" ακαδ. έτους 2016-2017 έως 5/10/2017 28/07/2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την διεκδίκηση του βραβείου "Ευστράτιου Γαλανή" μέχρι την 5η Οκτωβριου 2017 25/07/2017