Παράταση αιτήσεων εισδοχής στις Φ.Ε. ΕΜΠ από μετεγγραφή


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΦΕ/Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ  ΕΩΣ 15/4/2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ

ΩΡΕΣ : 8.00-13.00

Τηλ. 2104206893