Ανακοίνωση για την παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση για την παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Ιουλίου 2017

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων για την παρουσίαση των Δ.Ε. περιόδου Ιουλίου 2017 είναι η Παρασκευή 16/6/2017